Home > CALENDAR > School Calendar

School Calendar

     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
Sec 3 Ext Curriculum
GCE O Level Written Exam

Sec 3 Ext Curriculum
SEM
GCE O Level Written Exam

Sec 3 Ext Curriculum
SEM
GCE O Level Written Exam


Term 4 Week 9

China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam

China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam

China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam

China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam
10 
China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam
11 
12 
Term 4 Week 10
13 
China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam
14 
China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam
15 
China Immersion Programme
GCE O Level Written Exam
16 
GCE O Level Written Exam
17 
GCE O Level Written Exam
18 
19 
20 
Leadership Development Camp (Sec 1)
21 
Leadership Development Camp (Sec 1)
22 
Leadership Development Camp (Sec 1)
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30